Per a facilitar la transferència d'informació entre el client i Torrella, es disposa d'un sistema FTP (File Transfer Protocol) que permet l'accés en temps real a la informació del projecte, arxius de documents, de plànols, de càlculs, d'informes, d'actes de reunions, etc.

Per a garantir la confidencialitat de la informació, només tindran accés a aquest protocol les persones autoritzades pel CLIENT .

 

Nom
Contrassenya