Visite la web de Intor
Visite la web de Teilname

La nostres formes d'actuació estan orientades a aconseguir les màximes garanties pel que fa a :

  • Respecte al medi ambient
  • Condicions de seguretat
  • Solució funcional i tècnica
  • Economia d'inversió
  • Compliment dels terminis previstos
  • Compliment de les previsions econòmiques

TORRELLA té com a base aquests principis:

  • Independència total en relació amb els subministradors, constructors, fabricants, grups financers, etc.
  • Els seus ingressos només provenen dels honoraris abonats pels seus clients.
  • Esdevenir un element de total confiança del seu client . Una condició bàsica per a obtenir èxit en aquest treball.